Lock Concept

LOCK: Kurita'dan Sistemlerin Tümünde Legionella Kontrolü

Legionella hastalığı 70’li yılların sonlarında yaşanan salgınların ardından keşfedilmiştir. Geçtiğimiz on yılda resmi merciler ve ülkeler konuyla ilgili yoğun çalışmalar yapmış ve mevzuatlarını yürürlüğe koymaya başlamıştır.  İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya veya İngiltere gibi ülkelerde  tüm endüstriyel ve evsel su tedarik sistemlerinde ve uygulamalarında son kullanıcıya yönelik kesin kontrol şartları ve yasaları yürürlüktedir. Legionella ile ilgili doğrudan yasaların bulunmadığı ülkelerde bile uyulması gereken kurallar, normlar ya da yerine getirilmesi gerekli en iyi uygulama şartları bulunmaktadır.

Kurita, uzun vadeli projeleriyle Legionella kontrolü alanında rakiplerinden her zaman bir adım ileride gitmeyi başarmıştır. Uzmanlarımız sizin şartlarınıza ve tesisinize en uygun çözümü geliştirebilmektedir.

Lock konseptimizde Legionella kontrolü, izlenmesi ve mücadelesi için komple bir paket sunuyoruz:

  • Sertifikalı uzmanlar
  • Hızlı tespit yöntemleri
  • Aksiyon planı
  • İzleme
  • Teknolojiler ve Ürünler
  • Risk değerlendirmesi
  • Prosedür
  • Numune Alma ve Analiz
  • Temizlik ve Dezenfeksiyon
  • Eğitimler

Legionella kontrolünde en son yeniliklerden biri de hızlı KuriLoc Kit tespit yöntemidir.

KuriLoc Kiti numune alımından itibaren 3 saat içinde ilk sonuçları verir ve son derece spesifiktir.

Kendi cihazınızı satın alarak veya akredite laboratuvarlarımızın hizmetlerini kullanarak KuriLoc hızlı tespit sisteminin avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Sisteminiz için en iyi seçeneği belirlemek için uzmanınıza danışınız!

LEGIONELLA KONTROLÜNDE 1 NUMARALI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ